Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinky

termínmístolektorcena
21.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200024
Termín:od 21.1.2020 9:00 do 21.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

 

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a k problematice překážek v práci, zejména pak s důrazem na aktuální otázky, které v praxi činí potíže. Dále představit legislativní novinky v této oblasti, a to včetně koncepční změny dovolené dle navrhované novely zákoníku práce.

 

Obsah:

 

-         rozlišení dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a dovolené za odpracované dny

  • odpracovaný den pro účely dovolené (problematika překážek, souběhy různých dob)
  • nepřetržitost trvání pracovního poměru (navazující poměry, změna zaměstnání)
  • určení velikosti poměrné části dovolené

-         představení univerzálního postupu k určení konkrétního počtu pracovních dní dovolené (i pro složitější případy, kdy se např. v průběhu roku opakovaně mění rozsah úvazku, zaměstnanci pracují v různě dlouhých směnách apod.):

-         krácení dovolené a úskalí s tím spojená (omluvené/neomluvené absence, rozsah krácení, nezkrátitelné minimum)

-         zákonné limity zaměstnavatele při určování čerpání dovolené a navazující problematické otázky (čerpání dovolené ve státní svátek, po mateřské dovolené, během překážek v práci, odvolání z dovolené a náhrada nákladů, zákonnost převodu dovolené do dalšího roku …)

-         dovolenou (vliv překážek v práci, započítávání odpracovaných dnů…)

-         náhrada za dovolenou (výplata, vracení náhrady při přečerpání dovolené, skončení pracovního poměru…)

-         představení nové koncepce dovolené dle navrhované novely zákoníku práce - srovnání stávající a navrhované právní úpravy na modelových příkladech, převod dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve státní svátek …

-         třídění překážek v práci a systematika v ZP

-         právní následky překážek v práci (vliv na skončení pracovního poměru - neplatnost výpovědi, stavení běhu výpovědní doby; překážky a pružná pracovní doba)

 

 

 

 

 

 

 

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz