Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Martin Čech

Lektor je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který se právem veřejných zakázek a koncesí zabývá od roku 2004. V roce 2012 nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde působí v Odboru práva veřejných zakázek, je spoluautorem zákona o zadávání veřejných zakázek, dále je autorem Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Dále zastupuje Českou republiku při sporech s Evropskou komisí v oblasti právní úpravy veřejných zakázek a publikuje články o zadávání veřejných zakázek, od roku 2007 působí jako lektor odborných seminářů o zadávání veřejných zakázek a od roku 2011 jako vysokoškolský pedagog.

Popis:

Seminář je zaměřen na zadávání veřejných zakázek financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Účastníkům semináře budou představeny povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů, přičemž bude kladen zvláštní důraz na rizikové faktory, jež mohou vést k udělení finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů. V rámci semináře bude účastníkům představeno zpracování zadávacích podmínek na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. V rámci každého zadávacího postupu budou účastníkům představeny příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek, dále příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy.        

Obsah semináře:

  1. Povinnosti, které vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů
  2. Rizikové faktory, jež mohou vést k udělaní finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů
  3. Zadávací podmínky na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
  4. Příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek
  5. Příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.05.2020
Praha

Začátek: 14.05.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 07.05.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

16.04.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky