Exekuční řízení s cizím prvkem

Lektor:

JUDr. Miroslava Jirmanová

soudkyně Nejvyššího soudu ČR

Popis:

Přednáška bude zaměřena na souvislý výklad právní úpravy zasahující do exekučních řízení s cizozemským exekučním titulem či cizinci jako účastníky řízení. Podrobně bude rozebrána úprava uvedené problematiky v exekučním řádu, nařízeních Evropské unie, mezinárodních smlouvách i zákonu o mezinárodním právu soukromém. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

13.10.2020
Praha

Začátek: 13.10.2020 10:00 (úterý)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200036

Uzávěrka: 06.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky