Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektor:

JUDr. Tomáš Durdík

právník roku 2014 v kategorii Pro bono, soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností.   

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
 • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
 • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
 • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
 • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
 • domácí násilí v přestupkové agendě  
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Akreditace:

  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí, AK/PV-595/2019 - Pohled dítěte na domácí násilí

  Kategorie:

  Sociální služby, Zdravotnictví

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  13.11.2020
  Praha

  Začátek: 13.11.2020 09:00 (pátek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200316

  Uzávěrka: 06.11.2020

    Přihlásit na kurz

   Další termíny:

  27.04.2020
  Praha
  15.06.2020
  Praha
  07.09.2020
  Praha
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky