Kupní smlouva a smlouva o dílo

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právnická fakulta University Karlovy, Cevro Institut, členka komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády.

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kupní smlouvy a smlouvy o dílo a s problémy, které způsobuje praxi. Dále pak informovat o judikatuře vyšších soudů v této oblasti, včetně judikátů, přijatých podle předchozí právní úpravy, které jsou použitelné i pro úpravu novou.

Obsahem:

 • uzavírání kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • jednání podnikatelů při jejich uzavírání a změně
 • využití všeobecných obchodních podmínek
 • Kupní smlouva:

 • kupní cena, způsoby jejího určení a omezení smluvní volnosti při jejím určení
 • vznik vlastnického práva k předmětu koupě
 • doba plnění včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci
 • práva z vadného plnění x záruka za jakost
 • nesení nebezpečí škody
 • vedlejší ujednání při kupní smlouvě
 • Smlouva o dílo:

 • cena díla, způsoby jejího určení
 • vznik vlastnického práva k předmětu díla
 • nesení nebezpečí škody
 • provedení díla
 • průběžná kontrola provádění díla
 • práva z vadného plnění
 • zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-614/2017, Název akreditace: Smlouva o dílo

  Kategorie:

  Vzdělávání advokátů

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  04.02.2020
  Praha

  Začátek: 04.02.2020 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200051

  Uzávěrka: 28.01.2020

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky