Opravné prostředky ve správním řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.

Hlavní právník České národní banky podílející se na výkonu pravomoci odvolacího správního orgánu, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise Ministerstva vnitra a komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. 

Popis:

Cílem semináře je podrobné seznámení s těmi ustanovení správního řádu, která se týkají opravných prostředků, a to odvolacím řízením, včetně řízení o rozkladu, přezkumným řízením a obnovou řízení, a také novým rozhodnutím ve věci, ustanovením o přezkumu tzv. jiných správních úkonů (vyjádření, osvědčení a sdělení) a ustanovením o prohlašování nicotnosti správních rozhodnutí. Seminář bude proveden ve vazbě na dosavadní zkušenosti s aplikací příslušných ustanovení v praxi a relevantní judikaturu.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 

  1. Odvolací řízení 
  1. Přezkumné řízení 
  1. Obnova řízení 
  1. Nové rozhodnutí 
  1. Přezkum jiných správních úkonů 
  1. Prohlášení nicotnosti

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.10.2020
Praha

Začátek: 30.10.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200305

Uzávěrka: 23.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

30.10.2020
ON-LINE
30.11.2020
Praha
30.11.2020
ON-LINE
15.01.2021
Praha
15.01.2021
ON-LINE
04.03.2021
Praha
04.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky