Nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxe

Lektor:

JUDr. Dagmar Tyšerová

20 let praxe v majetkových a restitučních agendách Ministerstva financí.

Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb.. Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka, způsoby výkonu jeho vlastnických práv, věcná břemena, pohledávky a nejčastější chyby ve smlouvách.

Cílovou skupinou seminářů jsou především pracovníci nejen státních orgánů, ale i dalších subjektům, kteří se chtějí zorientovat v právní úpravě zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a jeho souvisejících předpisech.

Obsah:

  • vybraná ustanovení zákona o majetku státu;
  • část I. a II se zaměřením na základní charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka v právních vztazích;
  • způsoby výkonu vlastnických práv státu;
  • majetek dočasně a trvale nepotřebný pro stát;
  • centrální registr administrativních budov;
  • vybraná ustanovení část III. – věcná břemena, pohledávky, §17 – 37a;
  • příprava dispozic pro nakládání s majetkem státu;
  • související právní předpisy se zaměřením na prováděcí vyhlášku č 62/2001 Sb.;
  • nejčastější chyby ve smlouvách;
  • diskuze, sdílení zkušeností.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

08.10.2020
Praha

Začátek: 08.10.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200288

Uzávěrka: 01.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky