Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu ČR

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • bude popsána právní úprava, ale zejména rozhodovací praxe soudů, která právní úpravu v této oblasti zcela zásadním způsobem dotváří,
 • jakým způsobem se může bránit neúspěšný žadatel o dotaci,
 • jaké jsou požadavky na přísnost, srozumitelnost a předvídatelnost dotačních pravidel,
 • jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně
 • Určeno pro: právníky, advokáty, koncipienty, zaměstnance příjemců i poskytovatelů dotací

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-412/2019, Název akreditace: Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci

  Kategorie:

  Finanční a daňové právo, Majetek

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  25.09.2020
  Praha

  Začátek: 25.09.2020 09:00 (pátek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200280

  Uzávěrka: 18.09.2020

    Přihlásit na kurz

   Další termíny:

  25.09.2020
  ON-LINE
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky