Mezinárodní přeprava zboží – kompletní know how

Lektor:

Ing. Martin Sarnovský

Celní problematikou se zabývá téměř 30 let. Působil na různých pozicích na Celním úřadě Mělník, Generálním ředitelství cel a Ministerstvu financí. Lektorstvím s celní tématikou se zabývá od roku 2004, působil při přípravě vzdělávacího kurzu celní problematiky v rámci Evropské komise. Je spoluautorem zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon.

Popis:

Co lze od kurzu očekávat?

naučíte se orientovat v problematice mezinárodní přepravy zboží

seznámíte s dodacími podmínkami INCOTERMS

naučíte se, jak efektivně a rychle zajistit vše potřebné pro export vašeho zboží

na příkladech z praxe proberete nejčastější otázky exportu

Motto: Pokud chcete rychle a efektivně dodat vaše zboží kamkoliv na této planetě…. jste na správném kurzu

Osnova:

Právní rámec v mezinárodní přepravě

Vymezení pojmů (přeprava, odesilatel, zasilatel, příjemce, přepravce, vývoz do třetí země, dodání zboří v rámci EU a další)

Účastníci vztahů mezinárodní přepravy, jejich práva a povinnosti

Typy smluv v mezinárodní přepravě

Zajišťovací instrumenty

  • dokumentární akreditiv
  • dokumentární inkaso

Trojstranné dohody

Celní vývozní režimy

  • základní předpisy, celní prohlášení, osvědčení o původu zboží
  • reklamace zboží, vratné obaly
  • pasivní zušlechtění

Mezinárodní úmluvy v dopravě (Karnety TIR a ATA, kontejnerová přeprava)

Bariéry a omezení

Spory v mezinárodní přepravě a reklamační řízení

INCOTERMS

Diskuse, zodpovězení dotazů

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.05.2020
Praha

Začátek: 18.05.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200029

Uzávěrka: 11.05.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

16.03.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky