Dotační podvody

UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jan Chocholatý Ph.D.

soudce Vrchního soudu v Praze

Popis:

1)      Úvod do problematiky

a)      Pojem dotační podvod

b)      Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy

c)       Důvody zakotvení zvláštní skutkové podstaty ( legislativa EU)

2)      Trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie § 260 tr. zákoníku

a)      Důvody zakotvení této zvláštní skutkové podstaty

b)      Odlišnosti od trestného činu podvodu i dotačního podvodu

c)       Souběh trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU

3)      Typické příklady dotačního podvodu

a)      při podání přihlášky (žádosti)

b)      při předkládání požadovaných údajů a dokladů

c)       po vyplacení dotace

4)      hodnocení žádosti o poskytnutí dotace

a)      nedostatky v současné praxi

b)      mezery v kontrole poskytnutých údajů o žadateli

c)       nedostatky v kontrole využití dotace

5)      Příklady z praxe s demonstrací, jak jim bylo možno zabránit

6)      Závěr, dotazy, diskuse.

Harmonogam:

10:00–14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

26.02.2020
Praha

Začátek: 26.02.2020 10:00 (středa)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200011

Uzávěrka: 19.02.2020

 Další termíny:

30.09.2020
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
30.09.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky