Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Zdeněk Lankaš

Lektor je již řadu let pracovníkem Ministerstva financí, ve své gesci má na starosti primárně rozpočtová pravidla.

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s přístupem k pojmům "dotace" a "návratná finanční výpomoc" ve světle právní úpravy rozpočtových pravidel. Dále je cílem semináře seznámit účastníky s procesní stránkou poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Nakonec budou v rámci semináře účastníci seznámeni s problematikou, která s poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí souvisí, což je problematika porušení rozpočtové kázně.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-252/2019, Název akreditace: Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.10.2020
Praha

Začátek: 20.10.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200300

Uzávěrka: 13.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

20.10.2020
ON-LINE
26.11.2020
Praha
26.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky