Veřejné zakázky ve zdravotnictví

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Milan Šebesta LL.M.

Partner v AK MT Legal, člen týmu podílející se na připomínkování zákona č. 134/2016 Sb. v legislativním procesu, přímý spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., spoluautor nejrozsáhlejšího komentáře na trhu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného nakladatelstvím C.H.Beck, praktický poradce zadavatelům i dodavatelům. V letech 2006 - 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

Popis:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou zadávání veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., a to se zaměřením na nákupy/investice v oblasti zdravotnictví, a to zejména různé možnosti/postupy nákupů, které lze v mezích zákona využít. Problematika bude prezentována na praktických příkladech, budeme se věnovat i tradičně nejasným tématům jako například jaké zakázky ne/sčítat. To vše v kontextu rozhodovací praxe a se zaměřením na oblast nákupu léčiv, materiálu i pořizování investic.

Klíčové body semináře?

  • Novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • Jak poznat, co je jedna veřejná zakázka aneb co ne/sčítat
  • Aplikovatelné postupy při zadávání veřejných zakázek – možné varianty nákupů, opce
  • Elektronizace zadávacích řízení aneb na co si dát pozor
  • Aktuality z rozhodovací praxe

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV - 513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.10.2020
Praha

Začátek: 05.10.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200285

Uzávěrka: 28.09.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.10.2020
ON-LINE
30.11.2020
Praha
30.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky