Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

PhDr. Ivana Svobodová

lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky.

Popis:

Cílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a samosprávy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru, včetně těch elektronických, jako je e-mail a dokumenty posílané datovou schránkou. Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.

Seminář je určen zejména těm, kteří si v rámci své každodenní písemné i elektronické korespondence nechtějí kazit svou profesní image zbytečnými hrubkami. Absolvováním kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nestane se Vám například to, že své klienty rozladíte již prvním řádkem e-mailu.

Obsah semináře: 

1) změny ČSN 01 6910 provedené v r. 2014

2) problematické pravopisné jevy

    a) psaní i – y v koncovkách sloves

    b) psaní velkých písmen

    c) psaní přejatých slov

3) vybrané tvaroslovné jevy

    a) tvary 3. a 5. p. osobních jmen

    b) tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

    c) přítomné tvary sloves

    d) tvary některých zájmen a číslovek

4) nedostatky ve výběr slov a ve větné stavbě

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-556/2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.11.2020
Praha

Začátek: 20.11.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200322

Uzávěrka: 13.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.10.2020
Praha
23.10.2020
ON-LINE
20.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky