Problematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství

UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Lenka Polášková

Více než 15 let pedagogické praxe jako učitelka, ředitelka mateřské školy, lektorka a specialistka na oblast předškolní výchovy a vzdělávání a výkladu tzv. inkluzivní vyhlášky. Jako jedna z mála se věnuje také problematice medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství. V minulosti spolupracovala s Českou školní inspekcí nebo Výzkumným ústavem pedagogickým. V roce 2012 získala mezinárodní ocenění za projekt "Moje město, moje škola". Je autorkou řady publikací a metodik pro ředitele a učitele. V současné době zakončuje magisterské studium na Vysoké škole podnikání a práva, kde se věnuje oblasti marketingu ve školství. Působí jako garantka vzdělávacích programů pro školy ve vědeckém centru v Ostravě.

Popis:

Resort školství se v minulosti nesetkal s tak vysokým počtem dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také s celou řadou specifických zdravotních diagnóz, které mají vliv na průběh vzdělávání. Doposud není realizována součinnost resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V systému neexistuje komplexní metodické doporučení či jednotný výklad definující práva a povinností škol a školských zařízení v oblasti medikace a úkonů, které zcela jednoznačně spadají do kategorie zdravotnických. Přesto právě škola je organizací, která zodpovídá za zdraví a bezpečnost dětí, žáků a studentů.

Reagujeme na aktuální potřeby ředitelů škol i jejich zástupců a přinášíme specializovaný seminář, který organizuje na území Středočeského kraje a Prahy pouze naše společnost.

Lektorka se problematikou medikace a zdravotnických úkonů zabývá více než 8 let a kromě výkladu, obsah věnuje také řešení modelových situací vycházejících z praxí mateřských, základních a středních škol.

Jakým tématům se budeme věnovat?

 • Aktuální situaci v oblasti legislativního rámce;
 • Definici medikace a zdravotnických úkonů;
 • Rozboru práv a povinností škol (MŠ, ZŠ, SŠ);
 • Metodická doporučení k řešení modelových situací;
 • Právům a povinnostem zákonných zástupců v oblasti požadavků na podávání léků, aplikaci léků apod.
 • Předlohy formulářů, které můžete využít v praxi.
 • Kompetencím pedagogických pracovníků;
 • Kompetencím pracovníků v sociálních službách;
 • Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol, středních škol, asistenty pedagoga, zástupce zřizovatelů.

  Harmonogam:

  10:00–16:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Kategorie:

  Školství, Vzdělávání

  Pořadatel:

  Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

   Termín:

  28.05.2020
  Praha

  Začátek: 28.05.2020 10:00 (čtvrtek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2030200031

  Uzávěrka: 21.05.2020

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky