Česká školní inspekce v souvislostech

UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Lenka Polášková

Více než 15 let pedagogické praxe jako učitelka, ředitelka mateřské školy, lektorka a specialistka na oblast předškolní výchovy a vzdělávání a výkladu tzv. inkluzivní vyhlášky. Jako jedna z mála se věnuje také problematice medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství. V minulosti spolupracovala s Českou školní inspekcí nebo Výzkumným ústavem pedagogickým. V roce 2012 získala mezinárodní ocenění za projekt "Moje město, moje škola". Je autorkou řady publikací a metodik pro ředitele a učitele. V současné době zakončuje magisterské studium na Vysoké škole podnikání a práva, kde se věnuje oblasti marketingu ve školství. Působí jako garantka vzdělávacích programů pro školy ve vědeckém centru v Ostravě.

Popis:

Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti sociálně – patologických jevů? Rádi byste aktualizovali dokumentaci či ji upravili? Přijďte načerpat inspiraci s lektorkou, která aktivně působí v pedagogické praxi a jako autorka se také podílela na metodickém materiálu „Kontrolní nástroje řešení šikany ve školách“.

Část 1:

Česká školní inspekce a kontrolní nástroje

Česká školní inspekce a její pozice v zákoně č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Nejčastější chyby vycházející z inspekční činnosti v mateřských a základních školách.

Podněty k inspekční činnosti.

Výsledky inspekční činnosti.

Práva a povinnosti kontrolujících.

Oblast nejčastějších chyb u školních řádů.

Část 2:

Problematika sociálně – patologických jevů, v souvislosti s inspekční činností v mateřských a základních školách, se zaměřením na oblast šikany

Nejčastější nedostatky a rezervy v oblasti prevence – sociálně – patologických jevů ve školách, se zaměřením na oblast šikany.

Nejčastější nedostatky v oblasti dokumentace + metodika zpracování:

Minimálního preventivního programu.

Krizového plánu.

Postup školy při šetření šikany.

Trestněprávní hledisko šikany.

Účastníci získají množství předloh, metodik a materiálů(elektronicky), které mohou okamžitě použít ve své praxi.

Harmonogam:

10:00–16:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

05.03.2020
Praha

Začátek: 05.03.2020 10:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200013

Uzávěrka: 27.02.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky