Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Michael Kincl

poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR. Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory.

Popis:

Cílem semináře je objasnit si základní znaky a pravidla veřejné podpory. Položíme si otázky, kdy je ovlivněn obchod mezi členskými státy, kdy je narušena nebo hrozí narušení soutěže, nebo či zvýhodňuje podpora určité podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní? Zda je podpora poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků. Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné tehdy, pokud najdeme právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí. Mezi takové výjimky můžeme zařadit například poskytování podpory ve formě podpory de minimis, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon veřejné služby v souladu s příslušnými pravidly.

Obsah semináře:

 • Definiční znaky veřejné podpory – rozbor jednotlivých znaků s odkazem na rozhodovací praxi institucí EU.
 • Za jakých podmínek lze poskytovat veřejnou podporu
 • Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Vztahy mezi jednotlivými pravidly. Doporučené postupy při tvorbě podpůrných opatření
 • Zaměření na vymezení pojmu "podnik".
 • Příklady subjektů a vykonávaných činností. Znak "ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU".
 • Financování infrastruktury z veřejných rozpočtů a pravidla veřejné podpory. Použití nové blokové výjimky
 • Aplikace jednotlivých pravidel na veřejnou podporu v kultuře, sportu, podpory podnikání, budování infrastruktury apod.
 • Poskytování podpory ve formě podpory de minimis
 • Povinnosti poskytovatelů a příjemců při používání tohoto pravidla.
 • Princip soukromého investora v rozhodovací praxi institucí EU.
 • Principy práva EU upravujícího poskytování veřejné podpory. Vymezení vzájemných vztahů mezi pravidly, povinnosti jednotlivých aktérů při poskytování veřejné podpory. Podmínky pro slučitelnost veřejné podpory s vnitřním trhem. Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem, druhy, použití.
 • Nová bloková výjimka. Podmínky aplikace, způsoby použití. Význam pro poskytování veřejné podpory.
 • Opatření jdoucí mimo dosah veřejné podpory
 • Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory.
 • Jaká je role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při aplikaci blokové výjimky
 • Jaké jsou role Evropské komise a národních soudů
 • Dotazy, diskuse.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.12.2020
Praha

Začátek: 08.12.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200338

Uzávěrka: 01.12.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

13.10.2020
Praha
13.10.2020
ON-LINE
08.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky