Rétorika a vystupování na veřejnosti

ON-LINE SEMINÁŘ UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Soňa Marková

Poradkyně místopředsedy PS PČR, členka SR VZP

Popis:

Rétorika, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Naučíte se pracovat s hlasem, dobře artikulovat v mluveném projevu. Zjistíte proč Vás lidé neposlouchají a neslyší to podstatné. Zjistíte jak odbourat stres a připravit se na projev mezi davem lidí, kteří Vás budou poslouchat.

Proč k nám lidé začali chodit na kurz rétoriky:

„V práci se musím často vyjadřovat k médiím.“ „Chci umět prosadit svůj názor.“

„Umět vést prezentaci, aby mě ostatní brali vážně.“ „Bojím se mluvit před ostatními.“ „V práci často prezentuji a chci vypadat profesionálněji.“ „Mluvím často nespisovně a vůbec si to neuvědomuji.“

Co se naučíme:

tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky

uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy

pravidla výslovnosti (ortoepie)

čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu

příprava různých druhů projevů

realizace mluvení spatra

prostředky mluvené komunikace při vedení rozhovorů

strukturování projevu, pointa

motivace posluchačů a kontakt s posluchačem

práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace

posílení individuálního stylu řečníka

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

19.05.2020
ON-LINE

Začátek: 19.05.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200030

Uzávěrka: 18.05.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky