Veřejná podpora

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Matěj Kliman

zkušený odborník v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář „Veřejná podpora. Seminář povede zkušený specialista v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií Mgr. Matěj Kliman. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací ohledně otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

Seminář má konzultační charakter a účastníci na něj mohou přijít s dotazy, které je v praxi „pálí“.

Cíl semináře:

 1. Základní orientace účastníků v problematice veřejné podpory.
 2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými ÚSC.
 3. Orientace účastníků v základních oblastech zpravidla podporovaných ÚSC.
 4. Získání praktických poznatků a dovedností v dané oblasti.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou: administrátoři veřejné podpory (dotačních programů, ad hoc dotací) na ÚSC a příjemci těchto podpor, případně další zájemci o problematiku veřejné podpory.

Obsah semináře:

1) Základní orientace v problematice veřejné podpory:

 • Co je veřejná podpora (znaky veřejné podpory)
 • Problematika nepřímé veřejné podpory (přelévání veřejné podpory)
 • Problematika výjimek ze zákazu veřejné podpory

2) Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými ÚSC, zejména:

 • podpora de minimis
 • podpora nehospodářských činností
 • podpora dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • podpora služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI)

3) Diskuse nad konkrétními případy a o základních oblastech zpravidla podporovaných ÚSC

 • Podpora vzdělávání
 • Podpora sportu
 • Podpora kultury
 • Podpora sociálních služeb a sociálního bydlení
 • Podpora MSP
 • Podpora výzkumu a vývoje

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.11.2020
Praha

Začátek: 05.11.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200309

Uzávěrka: 29.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

17.09.2020
Praha
17.09.2020
ON-LINE
05.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky