Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 1. díl

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Katarína Durecová

Klinická psycholožka se specializací v kognitivně behaviorální terapii psychických poruch. V současné době pracuje jako psychoterapeutka na Psychosomatické klinice a v The City Practice v Praze. Přednáší na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a lektoruje pro další organizace v oblasti sociální a zdravotní péče

Popis:

Nabízíme Vám cyklus seminářů rozložených do 3 dílů.

Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům porozumění typologii vybraných znevýhodňujících vzorců chování a prožívání, se kterými se setkáváme všichni u sebe, svých kolegů a klientů. Ukážeme si, jak tyto vzorce ovlivňují běžné interakce a mohou se stát zdrojem nedorozumění a konfliktů. Vyzkoušíme si některé komunikační strategie, které mohou být užitečné při jejich řešení. 

Obsah:

Charakteristika daného vzorce osobnosti, hypotézy o jeho vývoji, problémy spolupráce s tímto typem osobnosti, strategie užitečné interakce:

  1. vyhýbavá osobnost a problematika sebeakceptace, obavy z negativního hodnocení, dovednosti asertivity
  2. schizoidní osobnost a problematika autonomie
  3. závislá osobnost a problém naučené bezmoci, pasivity, zavděčování
  4. anankastická osobnost a perfekcionismus
  5. narcistická osobnost a nadřazenost, soupeření, elitářství, arogance
  6. paranoidní osobnost a problematika důvěry
  7. pasivně agresivní osobnost a problém kontroly
  8. histrionská osobnost a labilní emocionalita, sexualizace chování

Diskuze + dotazy od účastníků semináře.

V rámci 1. dílu semináře budou zahrnuty body 1, 2, 7, 8. V rámci 2. dílu semináře budou zahrnuty body 4, 5, 6. V rámci 3. dílu semináře budou zahrnuty body 3, 9, 10. Jednotlivé díly seminářů na sebe postupně navazují.

Harmonogam:

9:00–15:00

Při přihlášení na všechny 3 díly bude cena za jeden seminář 2.490 Kč bez DPH.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-227/2017, Název: Komunikace s problémovým klientem

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.01.2020
Praha

Začátek: 28.01.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200040

Uzávěrka: 21.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky