Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinky

Lektor:

JUDr. Michael Košnar

působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Popis:

Cíl semináře:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a k problematice překážek v práci, zejména pak s důrazem na aktuální otázky, které v praxi činí potíže. Dále představit legislativní novinky v této oblasti, a to včetně koncepční změny dovolené dle navrhované novely zákoníku práce.

Obsah:

 • rozlišení dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a dovolené za odpracované dny
  • odpracovaný den pro účely dovolené (problematika překážek, souběhy různých dob)
  • nepřetržitost trvání pracovního poměru (navazující poměry, změna zaměstnání)
  • určení velikosti poměrné části dovolené
 • představení univerzálního postupu k určení konkrétního počtu pracovních dní dovolené (i pro složitější případy, kdy se např. v průběhu roku opakovaně mění rozsah úvazku, zaměstnanci pracují v různě dlouhých směnách apod.):
 • krácení dovolené a úskalí s tím spojená (omluvené/neomluvené absence, rozsah krácení, nezkrátitelné minimum)
 • zákonné limity zaměstnavatele při určování čerpání dovolené a navazující problematické otázky (čerpání dovolené ve státní svátek, po mateřské dovolené, během překážek v práci, odvolání z dovolené a náhrada nákladů, zákonnost převodu dovolené do dalšího roku …)
 • dovolenou (vliv překážek v práci, započítávání odpracovaných dnů…)
 • náhrada za dovolenou (výplata, vracení náhrady při přečerpání dovolené, skončení pracovního poměru…)
 • -         představení nové koncepce dovolené dle navrhované novely zákoníku práce - srovnání stávající a navrhované právní úpravy na modelových příkladech, převod dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve státní svátek …

 • třídění překážek v práci a systematika v ZP
 • -         právní následky překážek v práci (vliv na skončení pracovního poměru - neplatnost výpovědi, stavení běhu výpovědní doby; překážky a pružná pracovní doba)

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Kategorie:

  Pracovní právo, Mzdy

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  21.01.2020
  Praha

  Začátek: 21.01.2020 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200024

  Uzávěrka: 14.01.2020

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky