Trestní odpovědnost právnických osob

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Místopředseda Ústavního soudu ČR.

Popis:

Cílem semináře je postihnout podstatné otázky aktuální právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující  judikaturu  obecných soudů a Ústavního soudu a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku v procesní i hmotněprávní rovině.

Obsah:

1.      Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. včetně všech novel  právní úprava, hmotněprávní a procesní ustanovení zákona, vztah k jiným právním předpisům)

2.      Statistika trestní odpovědnosti právnických osob , významná  judikatura českých obecných soudů a Ústavního soudu, metodický pokyn Nejvyššího státního zastupitelství

3.      Dopady právní úpravy a související rizika, relevantní trestné činy ( BOZP, korupce, hospodářská trestná činnost, daňové trestné činy, veřejné zakázky, ekologie  - praktické příklady)

4.      Možnost vyvarovat se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění - § 8 odst. 2 zákona) a úloha obhajoby

5.      Aplikace compliance management systému v praxi.

Harmonogam:

10:00–14:30

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-418/2018

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.02.2020
Praha

Začátek: 12.02.2020 10:00 (středa)

Délka výuky: 5 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200068

Uzávěrka: 05.02.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky