Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání - seminář bude přesunut

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jan Horecký Ph.D.

Jan Horecký se specializuje na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Je vedoucím Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně, členem Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, členem Výboru Společnosti pro pracovní právo, Dále aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Současně působí jako právní poradce na Českomoravské konfederaci odborových svazů. Věnuje se rovněž lektorské činnosti se zaměřením na pracovní právo, sociální dialog, kolektivní vyjednávání, a to i ve specializaci na veřejnou správu.

Jan Horecký je spoluautorem několika publikací, včetně komentáře k zákoníku práce, metodických pomůcek, středoškolských učebnic i vědeckých článků z oblasti pracovního práva individuálního i kolektivního.

Popis:

Obsah:

*Právní úprava - zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání), zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb.

*základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

*pracovnělékařská služba – její obsah, poradenská a dohledová činnost

*smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli pracovnělékařských služeb – povinnosti a *oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům

*vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky

*nový institut pověřeného poskytovatele

*co musí obsahovat žádost o prohlídku

*jednotlivé druhy prohlídek, nová úprava výstupních prohlídek

*hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem

*kdy je povinnost provést vstupní prohlídku při změně práce

*řidiči referenti - kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty *periodických prohlídek u téhož zaměstnance, 

*prohlídky u zaměstnanců na DPP a DPČ

*lékařské prohlídky pro práci v noci 

*mladiství a žáci

*lékařské posudky – výpis ze zdravotnické dokumentace

*platnost a právní účinky posudku – opravné prostředky a jejich důsledky a praktické *zkušenosti s jejich rozhodováním – nová možnost vzdát se opravného prostředku

*posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

*odstupné v souvislosti s pracovním úrazem

*důsledky neprovedení prohlídky – povinnost nepřidělovat zaměstnanci práci – výpověď a převedení na jinou práci

*kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce – možné sankce 

*postup uznávání nemocí z povolání 

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-380/2019

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.03.2020
Praha

Začátek: 19.03.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200119

Uzávěrka: 12.03.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky