Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jan Horecký Ph.D.

Vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, Masarykova univerzita.

Popis:

Obsah:

*Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu

*Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce

*Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

*Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce

*Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto důvod pro platnou výpověď z pracovního poměru

*Lékařský posudek jako podklad pro platnou výpověď z pracovního poměru

*Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů v případě, že se stane pracovní úraz, a jaké výmluvy nejčastěji používají, aby se vyhnuli placení odškodného? Má družka zaměstnance, který v důsledku pracovního úrazu zemřel vůbec šanci získat odškodné, když podle zákona není osobou blízkou?

*Selhání vedoucí zaměstnance – jeho důsledky pro skončení pracovního poměru

*Neplatné skončení pracovního poměru a náhrada škody uplatňovaná vůči statutárnímu orgánu

*Nepřidělování sjednané práce po návratu zaměstnance do zaměstnání po “prohraném” soudním sporu a vazba na vznik škody

*Náhrada platu (mzdy) při neplatném skončení pracovního poměru

*Doručování “povolání” zaměstnance zpět do zaměstnání po prohraném soudním sporu anebo v době trvání soudního sporu - komu se doručuje a co by mělo obsahovat

*Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následné přidělování sjednané práce

*Vedoucí zaměstnanci - práce přesčas, práce v sobotu a v neděli, pracovní pohotovost, jejich postavení po odvolání z funkce, kdy a jakým způsobem je nutno plnit tzv. nabídkovou povinnost, kdy je možné nejdříve přistoupit k výpovědi z pracovního poměru

*Konkureční doložka

*Překážky v práci na straně zaměstnance

*Mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno

*Zásada stejné odměny za stejnou práci v. nerovné odměňování

*Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Praha

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-375/2017

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.04.2020
Praha

Začátek: 16.04.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200150

Uzávěrka: 09.04.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky