Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Otakar Ludvík

Kancelář ministra vnitra - právník, který se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím a to jak v rovině teoretické, tak zejména praktické

Popis:

V dnešní společnosti jsou informace významným prvkem a řadou z nich disponuje veřejný sektor. Jakým způsobem však s nimi má zacházet? A kdo takové informace může chtít, po kom a jak? To vše Vám spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabízíme v našem kurzu a to včetně dopadu aktuálního legislativního vývoje spojeného se zákonem č. 111/2019 Sb. přijatým v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů a rozsudky správních soudů.

Cíl semináře:

Představení procesu vyřizování žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. a nejzásadnějších důvodů bránících poskytnutí informace, včetně vlivu aktuálních změn.

Obsah:

  • povinné subjekty dle informačního zákona
  • výjimky z působnosti informačního zákona
  • žádost o informace, její náležitosti a odstraňování vad
  • zpracování a vyřízení žádosti o informace včetně možnosti žádat úhradu nákladů
  • opravné prostředky proti postupu povinných subjektů včetně možnosti přezkumu a informační příkaz
  • důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších oblastí

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-614/2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.01.2020
Praha

Začátek: 28.01.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200007

Uzávěrka: 21.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky