Krizové řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jan Soviš

lektor je zaměstnán u Úřadu vlády ČR na Sekretariátu Bezpečnostní rady státu. Dříve několik let působil u Správy státních hmotných rezerv. V době svého působení na Ministerstvu vnitra byl odpovědný za zpracování původní verze krizového zákona č. 240/2000 Sb. a jeho prováděcího nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Popis:

Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny povinnosti všech subjektů vyplývající z krizové legislativy, tj. zejména zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti, působnost orgánů krizového řízení v této problematice, povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení, rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací, vyhlašování krizových stavů aj. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou krizového řízení na všech úrovních veřejné správy, se základními pojmy v této oblasti, s legislativou krizového řízení, zejména s krizovým zákonem a jeho prováděcím nařízením vlády a se zpracováním krizového plánu a plánu krizové připravenosti.

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci krizového řízení ve veřejné správě a osoby odpovědné za řešení krizových situací tj. starostové obcí a řídící pracovníci krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Obsah semináře:

 -       krizové řízení a základní pojmy v této oblasti, tj. mimořádná událost, krizová situace, krizové stavy, krizová opatření;

 • přehled nejdůležitějších právních norem v oblasti krizového řízení, týkající se přípravy na řešení krizových situací a jejich řešení;
 • orgány krizového řízení na všech úrovních veřejné správy a jejich působnost;
 • zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti;
 • obsah rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • obsah žádosti starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • systém bezpečnostních rad a krizových štábů v rámci bezpečnostního systému ČR;
 • zvláštní skutečnosti a jejich využití v systému krizového řízení;
 • povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení;
 • hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich využití v systému krizového řízení;
 • diskuze, sdílení zkušeností.
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-85/2015, Název akreditace: Krizové řízení

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  12.11.2020
  Praha

  Začátek: 12.11.2020 09:00 (čtvrtek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200314

  Uzávěrka: 05.11.2020

    Přihlásit na kurz

   Další termíny:

  17.09.2020
  Praha
  17.09.2020
  ON-LINE
  12.11.2020
  ON-LINE
  11.02.2021
  ON-LINE
  11.02.2021
  Praha
  22.04.2021
  Praha
  22.04.2021
  ON-LINE
  23.09.2021
  ON-LINE
  23.09.2021
  Praha
  11.11.2021
  ON-LINE
  11.11.2021
  Praha
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky