Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novele

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Jan Jančík

Lektor působil jako právník na Magistrátu hl. m. Prahy, kde se řadu let v praxi zabýval zákonem o svobodném přístupu k informacím. Lektor je zároveň starostou v „malé obci“, jíž zároveň poskytuje právní podporu.

Popis:

V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem „Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu“, ve kterém Vás lektor seznámí zejména s otázkami poskytování informací o platech a odměnách úředníků.

Součástí semináře bude i diskuze nad problematickými případy.

Cíl semináře:

U účastníků semináře vytvořit ucelenou představu o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktuálních novel a související judikatury.

Seminář je určen primárně pro úředníky.

V rámci kurzu bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Způsob vyřízení žádosti o informace.
 • Nezbytné náležitosti vyřízení žádosti o informace.
 • Možnosti postupu v případě že informace nebude poskytnuta, popř. bude poskytnuta jen z části.
 • Judikatura zabývající se zneužíváním zákona.
 • Judikatura zabývající se šikanou úřadů některými žadateli.
 • Řešení situací nastalých v případě podání stížnosti, resp. odvolání.
 • Postup nadřízeného orgánu.
 • Diskuze, sdílení zkušeností.
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-61/2017, Název akreditace: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu

  Kategorie:

  Správní a trestní právo, Přestupky

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  04.02.2020
  Praha

  Začátek: 04.02.2020 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200054

  Uzávěrka: 28.01.2020

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky