Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektů

AKREDITOVÁNO MV

Lektoři:

Ing. Pavel Folkman CIA

Celý svůj profesní život se věnuje auditu. Od roku 2005 působil ve Státním zemědělském intervenčním fondu nejprve jako interní auditor, následně ředitel Odboru interní audit, kdy byl zodpovědný za řízení a realizaci interních auditů, průběžné hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodické vedení postupů interního auditu. Od roku 2014 působí na Ministerstvu financí, kde se zabývá problematikou auditu prostředků poskytnutých z fondů EU na pozici metodika Auditního orgánu

Ing. et Ing. Jan Procházka

Ve svém profesním životě se věnuje financím, controllingu a auditu. V minulosti pracoval ve vydavatelství odborných titulů, kde měl na starosti controlling jednotlivých zakázek. Během své profesní kariéry získal zkušenosti z obou stran realizace projektu, kdy nejdříve pracoval jako kontrolor projektů financovaných z ESF a později, po odchodu z řídícího orgánu, se podílel mimo jiné na administraci projektů financovaných z národních zdrojů. Od roku 2015 působí na Ministerstvu financí, kde vykonává pozici metodika Auditního orgánu.

Popis:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

Seminář je vhodný pro zaměstnance potencionálních žadatelů, příjemců, žadatelů, ale i pracovníků ŘO/ZS (poskytovatelů dotací).

Seminář doporučujeme pro projektové manažery, finanční manažery, vedoucí projektů a týmů, statutární zástupce, členy projektových týmů a administrátory projektů.

V rámci semináře bude vysvětleno:
 jak správně řídit projekt a jeho rizika
 jaká rizika se vyskytují na jednotlivých úrovní řízení, matice rizik
a kdo nese zodpovědnost za rizika
 na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci
 na co si dát pozor, než podepíšu právní akt o poskytnutí dotace
(ze strany poskytovatele i příjemce)
 jaké jsou hlavní rizikové oblasti projektů (administrativní
kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu,
legislativa, metodika, pravidla poskytovatele)

 předpokládané nové programové období
 postup vymáhání finančních prostředků na základě následných
kontrol/auditů po proplacení dotace
 riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags)
 čemu věnovat pozornost při výběru dodavatele administrace
projektu / veřejných zakázek
 rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a
z vlastních, popř. národních zdrojů
 kontrola a audit projektů včetně dopadů zjištění na příjemce
nebo poskytovatele podpory,
 nejčastější chyby a příklady špatné praxe (nedostatečný audit
trail, chybné vedení účetnictví, nedodržení zákoníku práce,
porušení pravidel operačního programu při veřejných zakázkách
či zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení pravidel pro
veřejnou podporu, nedodržení principů 3E a řada dalších)
 identifikovaná zjištění při auditech systému v nastavení a
implementaci operačních programů ze strany poskytovatelů
 součástí semináře může být i případová studie (dle složení a
zájmu účastníků)
 otázky, diskuze a závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-413/2019, Název akreditace: Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

09.10.2020
Praha

Začátek: 09.10.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200297

Uzávěrka: 02.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

09.10.2020
ON-LINE
09.11.2020
Praha
09.11.2020
ON-LINE
04.12.2020
Praha
04.12.2020
ON-LINE
18.02.2021
Praha
18.02.2021
ON-LINE
14.04.2021
Praha
14.04.2021
ON-LINE
11.05.2021
Praha
11.05.2021
ON-LINE
25.06.2021
Praha
25.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky