Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektů

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. et Ing. Jan Procházka

Ve svém profesním životě se věnuje financím, controllingu a auditu. V minulosti pracoval ve vydavatelství odborných titulů, kde měl na starosti controlling jednotlivých zakázek. Během své profesní kariéry získal zkušenosti z obou stran realizace projektu, kdy nejdříve pracoval jako kontrolor projektů financovaných z ESF a později, po odchodu z řídícího orgánu, se podílel mimo jiné na administraci projektů financovaných z národních zdrojů. Od roku 2015 působí na Ministerstvu financí, kde vykonává pozici metodika Auditního orgánu.

Popis:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

Seminář je vhodný pro zaměstnance potencionálních žadatelů, příjemců, žadatelů, ale i pracovníků ŘO/ZS (poskytovatelů dotací).

Seminář doporučujeme pro projektové manažery, finanční manažery, vedoucí projektů a týmů, statutární zástupce, členy projektových týmů a administrátory projektů.

V rámci semináře bude vysvětleno:
 jak správně řídit projekt a jeho rizika
 jaká rizika se vyskytují na jednotlivých úrovní řízení, matice rizik
a kdo nese zodpovědnost za rizika
 na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci
 na co si dát pozor, než podepíšu právní akt o poskytnutí dotace
(ze strany poskytovatele i příjemce)
 jaké jsou hlavní rizikové oblasti projektů (administrativní
kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu,
legislativa, metodika, pravidla poskytovatele)

 předpokládané nové programové období
 postup vymáhání finančních prostředků na základě následných
kontrol/auditů po proplacení dotace
 riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags)
 čemu věnovat pozornost při výběru dodavatele administrace
projektu / veřejných zakázek
 rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a
z vlastních, popř. národních zdrojů
 kontrola a audit projektů včetně dopadů zjištění na příjemce
nebo poskytovatele podpory,
 nejčastější chyby a příklady špatné praxe (nedostatečný audit
trail, chybné vedení účetnictví, nedodržení zákoníku práce,
porušení pravidel operačního programu při veřejných zakázkách
či zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení pravidel pro
veřejnou podporu, nedodržení principů 3E a řada dalších)
 identifikovaná zjištění při auditech systému v nastavení a
implementaci operačních programů ze strany poskytovatelů
 součástí semináře může být i případová studie (dle složení a
zájmu účastníků)
 otázky, diskuze a závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-413/2019, Název akreditace: Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.07.2020
Praha

Začátek: 20.07.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200226

Uzávěrka: 13.07.2020

 Další termíny:

09.10.2020
Praha
09.10.2020
ON-LINE
09.11.2020
Praha
09.11.2020
ON-LINE
04.12.2020
Praha
04.12.2020
ON-LINE
18.02.2021
Praha
18.02.2021
ON-LINE
14.04.2021
Praha
14.04.2021
ON-LINE
11.05.2021
Praha
11.05.2021
ON-LINE
25.06.2021
Praha
25.06.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky