Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektů - seminář se koná s účastí do 15-ti osob

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing. Jiří Machát MSc.

vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR

Ing. et Ing. Jan Procházka

Ve svém profesním životě se věnuje financím, controllingu a auditu. V minulosti pracoval ve vydavatelství odborných titulů, kde měl na starosti controlling jednotlivých zakázek. Během své profesní kariéry získal zkušenosti z obou stran realizace projektu, kdy nejdříve pracoval jako kontrolor projektů financovaných z ESF a později, po odchodu z řídícího orgánu, se podílel mimo jiné na administraci projektů financovaných z národních zdrojů. Od roku 2015 působí na Ministerstvu financí, kde vykonává pozici metodika Auditního orgánu.

Popis:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

Seminář je vhodný pro zaměstnance potencionálních žadatelů, příjemců, žadatelů, ale i pracovníků ŘO/ZS (poskytovatelů dotací).

Seminář doporučujeme pro projektové manažery, finanční manažery, vedoucí projektů a týmů, statutární zástupce, členy projektových týmů a administrátory projektů.

V rámci semináře bude vysvětleno:

 • jak správně řídit projekt a jeho rizika
 • jaká rizika se vyskytují na jednotlivých úrovní řízení, matice rizik a kdo nese zodpovědnost za rizika
 • na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci
 • na co si dát pozor, než podepíšu právní akt o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce)
 • jaké jsou hlavní rizikové oblasti projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele)
 • riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags)
 • čemu věnovat pozornost při výběru dodavatele administrace projektu / veřejných zakázek
 • rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů
 • kontrolní systém ŘO/ZS (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ZoP ex-ante kontrola atd.)
 • kontrola a audit projektů včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory,
 • nejčastější chyby a příklady špatné praxe (nedostatečný audit trail, chybné vedení účetnictví, nedodržení zákoníku práce, porušení pravidel operačního programu při veřejných zakázkách či zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení pravidel pro veřejnou podporu, nedodržení principů 3E a řada dalších
 • součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)
 • otázky, diskuze a závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-413/2019, Název akreditace: Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.03.2020
Praha

Začátek: 16.03.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200111

Uzávěrka: 09.03.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky