Novela insolvenčního zákona

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Ing. Klára Vítková

zástupce vedoucího oddělení insolvenčního, Ministerstvo spravedlnosti. Spoluautorka komentáře k zákonu o insolvenčních správcích

Popis:

Cíl semináře:

Získat komplexní představu o změnách v oblasti insolvenčního práva provedených tzv. oddlužovací novelou (zákonem č. 31/2019 Sb.) účinnou od 1. 6. 2019

Obsah:

 -          nové pojetí institutu oddlužení (vstupní podmínky, formy a průběh vč. přerušení a prodloužení, výpočet splátek pro OSVČ, chráněné obydlí, podmínky osvobození od placení neuspokojených pohledávek)

 • změny v oblasti přihlašování/uplatňování a přezkumu pohledávek (nová úprava podřízených pohledávek)
 • změny v procesním postavení insolvenčního správce
 • změny v procesní úpravě insolvenčního řízení (doručování, procesní nástupnictví, přechodná ustanovení)
 • změny týkající se poskytování služeb v oblasti oddlužení
 • prováděcí právní předpisy (nařízení vlády o chráněném obydlí, vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, vyhláška o elektronických formulářích)
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-507/2019 - Insolvenční řízení

  Kategorie:

  Finanční a daňové právo, Majetek

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  04.02.2020
  Praha

  Začátek: 04.02.2020 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200052

  Uzávěrka: 28.01.2020

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky