Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře:

Platná legislativa v r. 2019

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

  • zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti
  • finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV
  • porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele
  • právo nabýt dar nebo dědictví

Významné změny legislativy, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů

Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti p.o., výklady MFČR, Zprávy pro obce a kraje.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703,704 a 709 -  metodika MFČR

Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703

Účtování na fondech, odvody z fondu investic zřizovateli, účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu. Odpovědi MFČR

Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.

Rezervní fond a jeho použití, ostatní fondy

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

BRNO - Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19b

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.06.2020
Brno

Začátek: 17.06.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Brno

Cena za osobu: 2 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040500007

Uzávěrka: 10.06.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky