Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Popis:

Víte, jaká je funkce orgánu sociálně právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka?

Víte, jak soud postupuje při svěření dětí do péče, jakstanoví výživné?

Rozvod:

Víte, jak postupovat, byly-li upraveny poměry dětí před rozvodem, ale k rozvodu nedošlo?

Víte, jak je to s pěstounskou péčí v případě rozvodu pěstounů?

Víte, zda lze popřít otcovství dítěte narozeného krátce po rozvodu?

Víte, zda zjišťuje soud při rozvodu, v jakých podmínkách děti žijí?

Víte, co dělat, když jeden z manželů nepřebírá předvolání k rozvodovému jednání?

Víte, zda je důvodem ke svěření dítěte do péče rodiče fakt, že tento rodič má vyšší příjmy?

Víte, jak řešit situaci, kdy jeden z manželů záměrně „ukrývá“ dokumenty potřebné k rozvodu?

Výživné:

Víte, jak řešit výživné, když je po rozvodu jeden z bývalých manželů nezvěstný a přitom je vlastníkem nemovitosti?

Víte, jak určovat výživné u osoby, která má nestálý příjem a „mlží“ o svých majetkových poměrech?

Víte, jaký vliv má na stanovení výživného, když „dítě“ studuje již třetí vysokou školu?

Víte, jak postupovat, když jeden z bývalých manželů neplatí výživné?

Víte, jak řešit situaci, když jeden z bývalých manželů je cizinec a neplatí výživné?

Víte, jak řešit situaci, když si po rozvodu jeden z bývalých manželů zkrátí pracovní úvazek a sníží tak životní úroveň nezletilých dětí?


Výchovné poměry:

Víte, jak řešit stížnost jednoho z bývalých manželů na způsob výchovy dětí, které byly svěřeny do péče druhému z bývalých manželů?

Víte, zda je možné bez souhlasu druhého z rodičů, aby si děti vyzvedával např. ze školky někdo jiný než rodič dětí, kterému byly děti svěřeny do péče?

Víte, jak postupovat, když se rodiče neshodnou na výběru školy nebo školky pro dítě?

Víte, jak je to s možností střídavé péče?

Víte, co je společná péče a kdy je vhodná?

Víte, jak se hradí náklady vzniklé v souvislosti se stykem rodiče s dítětem?

Víte, zda mohou rodiče volně nakládat s majetkem dětí?

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Rezidence Dlouhá 17 Dlouhá 17 110 00 Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-135/2018, Název: Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.10.2019
Praha

Začátek: 17.10.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200319

Uzávěrka: 10.09.2019

 Další termíny:

14.01.2021
Praha
14.01.2021
ON-LINE
15.04.2021
Praha
15.04.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky