SJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

Obsah semináře:

 • právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014
 • právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014
 • procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodování rozhodcem)
 • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • společné jmění manželů a důkazní břemeno - § 144 zákona č. 40/1964 Sb.
 • vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví (§ 712 obč. zák.)
 • způsoby vypořádání společného jmění manželů
 • náklady řízení a vypořádání společného jmění manželů podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
 • disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
 • superficiální zásada a společné jmění manželů
 • žaloby a jejich typy vyplývající z přechodných ustanovení a superficiální zásady
 • žaloba o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů a nesprávné katastrální zápisy – podstata, praktické problémy a typy žalob s tím související
 • společné jmění manželů a nabývání od neoprávněného – ochrana manžela před rizikem tzv. dobrověrného nabyvatele
 • použitelná judikatura z období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v poměrech společného jmění manželů v zákoně č. 89/2012 Sb. (pravidlo tří let, procesní souvislosti vypořádání SJM, náležitosti žalob apod.)

Harmonogam:

9:30–15:30

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

04.02.2020
Praha

Začátek: 04.02.2020 09:30 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200007

Uzávěrka: 28.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky