Podílové spoluvlastnictví

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

Obsah semináře:

 právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS;

 • principy správy;
 • přechodná ustanovení;
 • institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní);
 • určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem;
 • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti;
 • vypořádání spoluvlastnictví;
 • zrušení spoluvlastnictví;
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti);
 • změna odkladu zrušení spoluvlastnictví;
 • diskuze
 • Harmonogam:

  9:00–15:00

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

   Termín:

  05.12.2019
  Praha

  Začátek: 05.12.2019 09:00 (čtvrtek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1930200097

  Uzávěrka: 28.11.2019

   Další termíny:

  03.09.2020
  Praha
  15.12.2020
  Praha
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky