Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu

AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ

Lektor:

Mgr. Kristina Chrástková

Odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC.

Popis:

Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. 

Víme o všech povinnostech vedoucího úředníka, které se vztahují na řízení podřízených úředníků? 

  • ​Již delší dobu existují dva převratné judikáty k § 4 (předpoklady pro vznik pracovního poměru) a § 12 (odvolání z funkce) zákona o úřednících, které je vhodné prostudovat.
  • Jsme si vědomi, že pracovní právo často omezuje smluvní vůli stran ve prospěch zaměstnance?
  • Podepsání dohody o skončení pracovního poměru se zaměstnancem nám nedává do budoucna žádnou jistotu.
  • Víme, že lhůta na podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru je ze zákonných důvodů prolomena.
  • Kdo je správně úředníkem a kdo je zaměstnancem vykonávajícím pomocné, servisní a jiné práce?
  • Co se stane, když je zaměstnanec nesprávně zařazený (úředník-neúředník)? Je postižen nárok nebo po vinnost zaměstnance, nebo hrozí vznik škody anebo kdo ponese osobní odpovědnost za chybu?
  • Jak bude posuzováno, když bude neúředník, nebo osoba, která nevykonává činnost podléhající povinné ZOZ, vyslána zaměstnavatelem na ZOZ. Je toto správný postup řádného hospodáře?

Na tomto semináři se dovíme jak toto a další problémy řešit. 

Harmonogam:

1.den
9:30 – 10:00 prezence účastníků
10:00 – 11:30 odborný program
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:00 odborný program
14:00 – 14:30 coffeebreak
14:30 – 16:00 odborný program

2.den
10:00–11:30 odborný program
11:30–12:30 oběd
12:30–14:00 odborný program

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-305/2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.01.2020
Praha

Začátek: 28.01.2020 09:30 (úterý)

Délka výuky: 8 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 7 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200006

Uzávěrka: 21.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky