Správní řízení v praxi (krok za krokem)

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Myron Zajonc

Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.

Popis:

Cíl semináře:

Prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení. Rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně. Výměna zkušeností účastníků semináře při aplikaci správního řádu. Odpovědi na dotazy účastníků.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 a)     Formy činnosti správních orgánů

b)     Základní zásady činnosti správních orgánů

c)     Působnost správního řádu

d)     Řízení před orgánem prvního stupně (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, vedení řízení, nalézací řízení, obsah + forma + náležitosti rozhodnutí, další typy řízení a rozhodnutí)

e)     Přezkoumávání rozhodnutí (odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí)

f)     Exekuce (informativně)

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.01.2020
Praha

Začátek: 21.01.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200025

Uzávěrka: 14.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky