Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMR

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Roman Vodný PhD.

ředitel odboru územního plánování MMR spolupodílí se na legislativní přípravě novel staveb. zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami na úseku územního plánování (bez územního rozhodování) jak v oblasti legislativy, tak v oblasti pořizování a s jejími problematickými okruhy.

Seminář bude zaměřen na novinky ve vztahu ke změnám právních předpisů ve vazbě na územně plánovací činnosti a na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost:

  • Připravované změny ve stavebním právu, včetně informace k připravované rekodifikaci stavebního práva
  • Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (detailně jednotlivé kroky, včetně příkladů usnesení zastupitelstva).
  • Standardizace vybraných částí územně plánovacích dokumentací
  • Další aktuální problematika pořizování a zpracování ÚPD, včetně informace o aktuálních judikátech soudů.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.03.2020
Praha

Začátek: 03.03.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200097

Uzávěrka: 25.02.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky