Projednávání přestupků obecní a městskou policií

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.

Hlavní právník České národní banky podílející se na výkonu pravomoci odvolacího správního orgánu, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise Ministerstva vnitra a komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. 

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednáváním přestupků příkazem na místě obecní policií. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Působnost obecní policie
 2. Strážník obecní policie
 3. Podmínky odpovědnosti za přestupek
 4. Projednávání přestupku příkazem na místě
 5. Podmínky pro uložení napomenutí a pokuty příkazem na místě
 6. Náležitosti příkazového bloku
 7. Nejčastější chyby a nedostatky
 8. Přezkum příkazu na místě
 9. Zápis do evidence přestupků
 10. Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků
 11. Požadavky na oprávněnou úřední osobu
 12. Vymezení všech skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-130/2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou policií

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.10.2020
Praha

Začátek: 05.10.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200284

Uzávěrka: 28.09.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.10.2020
ON-LINE
04.12.2020
ON-LINE
14.12.2020
Praha
09.02.2021
Praha
09.02.2021
ON-LINE
30.03.2021
Praha
30.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky