Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Andrea Vuongová

odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy

Popis:

Každý orgán veřejné správy, od ministerstva až po nejmenší příspěvkovou organizaci, musí zavést a zajistit fungování systému finanční kontroly. Fungující systém finanční kontroly je základním předpokladem pro ošetřování rizik, která jsou spojena s nakládáním s veřejnými prostředky. Seminář bude zaměřen na nastavení vnitřního kontrolního systému, zejména schvalovacích procesů řídicí kontroly u příjmových a výdajových operací. Lektorka aplikuje své zkušenosti při poskytování metodické pomoci při výkladu ustanovení zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Důraz bude kladen zejména na praktickou aplikaci, opakující se problémy a výjimky, které metodický výklad zákona umožňuje. Seminář je určen především osobám podílejícím se na schvalovacích procesech řídicí kontrole – příkazcům operací, správcům rozpočtu a hlavním účetním, ale také osobám, které vykonávají následní kontrolní a auditní činnost těchto procesů nebo procesy nastavují.   

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený výklad o praktické aplikaci zákona o finanční kontrole.

Obsah:

  1. Legislativní úprava systému finanční kontroly, základní principy
  2. Vnitřní kontrolní systém
  3. Schvalovací procesy řídicí kontroly u příjmových a výdajových operací (organizační zajištění řídicí kontroly, proces řídicí kontroly, výjimky z provedení řídicí kontroly)
  4. Průběžná a následná řídicí kontrola
  5. Interní audit

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.05.2020
Praha

Začátek: 21.05.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200203

Uzávěrka: 14.05.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky