Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnosti inspekce práce

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Zdeněk Šindlář

ředitel právního odboru Státní úřad inspekce práce

Popis:

Na semináři se dozvíte, jak inspektor pohlíží na bezpečnost práce a kontroly na pracovištích, jak  lze předpokládat, že kontrolor bude postupovat a jaké opatření by mohl inspektor navrhovat včetně ukládání sankcí.

Cíl semináře: upozornit na nejčastější porušování povinností z pohledu inspekce práce, začlenit individuální porušení pod jednotlivé skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce, vysvětlit některé základní postupy v rámci kontroly, poukázat na některé špatné praktiky vyplývající z kontrolní činnosti inspekce práce

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • nejčastější porušování vybraných ustanovení ZP a navazující procesní postup provádění kontrol inspekcí práce,
 • postup zaměstnavatele při a po kontrole 
 • vyloučení kontrolních pracovníků,
 • práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby,
 • povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby,
 • vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pokuta za přestupek,
 • některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kontrole zákona o zaměstnanosti,
 • účast specializovaného odborníka,
 • faktický průběh kontroly,
 • protokol o výsledku kontroly,
 • námitky proti protokolu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-455/2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.11.2019
Praha

Začátek: 25.11.2019 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200312

Uzávěrka: 18.11.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky