Administrace veřejných zakázek vlastními zaměstnanci

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.

docent Ústavu práva Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně, odborník na finanční prostředky z EU, odborník na veřejné zakázky a projekty PPP

Popis:

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky z řad zadavatelů s pravidly pro zadávání VZMR. Podrobně se budeme zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek - zákon č. 134/2016 Sb. a prováděcí předpisy
  2. Definice a druhy veřejných zakázek, specifika veřejných zakázek na stavební práce
  3. Dodavatel, účastník zadávacího řízení a vybraný dodavatel
  4. Kvalifikace dodavatele
  5. Zadávací podmínky a zadávací dokumentace
  6. Nabídky podávané v listinné a v elektronické podobě, nejčastější elektronické nástroje a možnosti dovysvětlení nabídek
  7. Posuzování a hodnocení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena a důvody vyloučení
  8. Možnosti obrany dodavatele před nezákonným postupem zadavatele
  9. Námitky
  10. Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - : Rezidence Dlouhá 17, Dlouhá 17, 110 00 Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.11.2019
Praha

Začátek: 12.11.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200314

Uzávěrka: 05.11.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky