Pacientské žaloby na náhradu škody

Lektor:

JUDr. Ondřej Dostál

expert na zdravotnické právo. Zabývá se především organizací systému zdravotního pojištění, úhradami za péči, právem ve zdravotnictví a ve farmacii, je autorem četných publikací zaměřených na organizaci zdravotnictví v ČR a v zahraničí

Popis:

Obsah:

  • Rozdělení právních sporů dle typů: Náhrada škody a ochrana osobnosti, stížnostní řízení, disciplinární řízení, trestní oznámení, spory o přístup k hrazené péči
  • Trestní řízení: Popis procesu, odpovědnost zdravotníka, trestní odpovědnost právnických osob, zavinění, okolnosti vylučující odpovědnost, nejvýznamnější skutkové podstaty
  • Občanskoprávní řízení: Popis procesu, podmínky odpovědnosti, důkazní břemeno, vývoj rozsahu náhrad škod, pojištění právní odpovědnosti
  • Stížnostní a disciplinární řízení: Proces vyřizování stížnosti dle zákona o péči o zdraví lidu, disciplinární řízení před profesními komorami, rizika a právní důsledky
  • Spory o přístup k hrazené péči: Odpovědnost nemocnice versus odpovědnost zdravotní pojišťovny, procesní postup stěžovatele, recentní poznatky ze sporů o výjimečnou úhradu léčiv, pomůcek či výkonů, odpovědnostní a reputační rizika

Harmonogam:

9:00–14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

02.12.2019
Praha

Začátek: 02.12.2019 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 5 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1930200094

Uzávěrka: 25.11.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky