Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Markéta Adámková

lektorka je vedoucí legislativního oddělení odboru práva VZ na MMR, podílela se na tvorbě zákona o zadávání VZ. Věnuje se jak metodické činnosti, přípravě výkladových stanovisek MMR, tak i administraci veřejných zakázek jako takové.

Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s povinností v zadávacích řízeních komunikovat výhradně elektronicky a upozornit na místa v zadávacích řízeních, kterým by měli zadavatelé, případně dodavatelé, věnovat zvýšenou pozornost. Cílovou skupinou seminářů jsou především zadavatelé podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, případně dodavatelé, kteří podávají nabídky do zadávacích řízení.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Jakým způsobem musí zadavatel a dodavatel v zadávacím řízení komunikovat, jaké prostředky komunikace může využít, jaké jsou zákonné výjimky z povinné elektronické komunikace. Budeme se věnovat podávání a otevírání obálek s nabídkami, poskytování jistoty formou bankovní záruky, vysvětlování a doplňování nabídek, předkládání dokladů v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, rozlišení kopie a originálu elektronického dokumentu, uzavření smlouvy….

Prostor bude věnován také metodickým dokumentům, které byly doposud k tomuto tématu vydány.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.09.2019
Praha

Začátek: 05.09.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200293

Uzávěrka: 29.08.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky