Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi

Lektor:

Mgr. Veronika Šumeldová

zaměstnanec ministerstva, podílela se na přípravě podkladů k z. o státní službě

Popis:

Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní službě z pozice jak služebního orgánu, tak účastníků těchto řízení. Zvláštní pozornost bude věnována především výběrovému řízení a kárnému řízení coby dvěma specifickým řízením upravených zákonem o státní službě.

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v praxi v jednotlivých veřejnoprávních postupech odehrávajících se podle zákona o státní službě.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména stávající či budoucí státní zaměstnanci, působící v ústředních a podřízených správních úřadech, tak odborná veřejnost.

Obsah:

 • zákon státní službě;
 • zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru;
 • jednotlivé modely správního řízení řešené dle zákona o státní službě z pohledu služebního orgánu;
 • správní řízení z pozice účastníků;
 • výběrová řízení;
 • kárná řízení;
 • diskuse, sdílení zkušeností.
 • OBSAH MŮŽE BÝT V PRŮBĚHU PŘIHLAŠOVÁNÍ AKTUALIZOVÁN, JSOU PŘIPRAVOVÁNY NOVINKY Z TÉTO OBLASTI!

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

   Termín:

  26.11.2019
  Praha

  Začátek: 26.11.2019 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1930200089

  Uzávěrka: 19.11.2019

   Další termíny:

  29.09.2020
  Praha
  29.09.2020
  ON-LINE
  03.11.2020
  Praha
  03.11.2020
  ON-LINE
  19.01.2021
  Praha
  19.01.2021
  ON-LINE
  09.02.2021
  Praha
  09.02.2021
  ON-LINE
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky