Zákon o střelných zbraních a střelivu - PŘESUN Z 22.10.

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Milena Bačkovská

odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy

Popis:

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah:

  1. Právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.
  2. Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
  3. Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
  4. Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
  5. Práva a povinnosti držitelů zbraní.
  6. Zabezpečení zbraní.
  7. Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
  8. Přestupky podle zákona o zbraních – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.
  9. Dopady směrnice Evropského parlamentu a Rady o zbraních na zákon o zbraních.
  10. Aktuální informace o plánovaných změnách zákona o zbraních.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV - 147/2014, Název akreditace: Zákon o střelných zbraních a střelivu

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.11.2019
Praha

Začátek: 05.11.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200234

Uzávěrka: 29.10.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky