Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA

Lektor a kouč manažerů a obchodníků, autor knihy Praktická psychologie pro manažery a personalisty

Popis:

S termínem „syndrom vyhoření“ se v dnešní době setkáváme čím dál častěji. Cílem vzdělávacího programu je seznámit pracovníky ve sféře veřejné správy s pojmem syndromu vyhoření, proč k němu vůbec dochází, jak  poznat jeho fáze a možné důsledky. Zároveň si ukážeme, proč je důležité „sám se sebou“ pracovat, při prvních příznacích a jak si nastavit preventivní opatření.

Charakteristiky syndromu vyhoření

Rizikové faktory

 • Stres, únava, opakující se činnosti, komunikace s lidmi – tzv. vysvícení
 • Množství práce, práce pod tlakem, časová tíseň… a další zátěžové situace

Jaké profese nejčastěji postihuje

 • Typologie profesí a zdůvodnění „proč“ – kde je ten spouštěč

Příznaky syndromu a jak s nimi pracovat

 • Jak včas rozpoznat nástup syndromu vyhoření
 • Techniky a způsobu překonání
 • Schopnost čelit tlaku okolí
 • Základy stress managementu

Fáze a důsledky syndromu vyhoření

 • nadšení, stagnace, frustrace, apatie….

Prevence syndromu vyhoření

 • Co je to Work life balance
 • Nastavení individuálního plánu prevence

Relaxační techniky

 • Dechová a antistresová cvičení

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-52/2017, Název akreditace: Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.08.2019
Praha

Začátek: 20.08.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200179

Uzávěrka: 13.08.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky