Finanční kontrola 2020

AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ

Lektoři:

Ing. Valdemar Adamiš

Ministerstvo financí ČR - vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí působil na odboru Národní fond (Platební a certifikační orgán) jako certifikátor pro několik operačních programů, což zahrnovalo i provádění veřejnosprávních kontrol u řídících orgánů nebo zprostředkujících subjektů, se věnuje problematice strukturálních fondů v České republice. Nyní má v gesci otevřená data Ministerstva financí, koordinaci centrálních nákupů státu, Metodický pokyn kontrola pro oblast ESI fondů, řízení rizik Ministerstva financí a konečně také Metodiku veřejného nakupování - naplňování principů 3E.

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Seznámíme Vás se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář Vám ve své metodické části přiblíží praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe. Seminářem Vás provedou zkušení odborníci z oblasti finanční kontroly, první den povede zaměstnanec Ministerstva financí, který má ve své gesci koordinaci centrálních nákupů státu a metodiku veřejného nakupování. Druhý den semináře povede zkušená auditorka a daňová poradkyně s dlouhodobými zkušenostmi ve veřejné správě.

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy, prostřednictvím konkrétních praktických příkladů. Součástí semináře jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly. Dostanete odpovědi na nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

Hlavními tématy jsou:

 • Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole - praktická aplikace ve veřejné správě 2019 a očekávané novinky od 1.1.2020

-          Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 a očekávané novinky od 1.1.2020

 • Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora
 • Zákon o finanční kontrole
 • Organizační zajištění finanční kontroly
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 • Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
  • Seznámení s Metodikou veřejného nakupování – naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání
 • Vnitřní kontrolní systém, kontrolní mechanismy a vazba na principy 3E
 • Veřejné nakupování, veřejný nákup, veřejná zakázka
 • Principy 3E
 • Souvislosti mezi principy 3E vycházejícími ze zákona o finanční kontrole a zásadami vyplývajícími ze zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Postupy přispívající k naplňování principů 3E v průběhu veřejného nákupu v organizaci
 • Příklady a diskuse nad řešením příkladů
 • Co je to centrální nákup státu a co vše zahrnuje
 • Jak činnosti v rámci centrálního nákupu státu přispívají k naplňování principů 3E
 • Příklady veřejných zakázek realizovaných v centrálním nákupu státu a zhodnocení jejich přínosů
 • Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra.

  Poznámka k ceně: Cena 6.990,- platí do 24.9.2019. Pro přihlášky přijaté od 25.9.2019 platí cena 7.590,-

  Harmonogam:

  1. den: 9:30–15:30

  2. den: 9:00–13:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  VALTICE - Zámek Valtice, Zámek 1, Valtice

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  08.10.2019
  Valtice

  Začátek: 08.10.2019 09:30 (úterý)

  Délka výuky: 10 hodin

  Místo konání: Valtice

  Cena za osobu: 7 590 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200219

  Uzávěrka: 01.10.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky