Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidel

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Matěj Kliman

zkušený odborník v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář „Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidel“. Seminář povede zkušený specialista v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií Mgr. Matěj Kliman. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj.  Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

Seminář má konzultační charakter a účastníci na něj mohou přijít s dotazy, které je v praxi „pálí“.

Cíl semináře:

 1. Základní orientace účastníků v problematice veřejné podpory:
 2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje (VaV)
 3. Získání praktických poznatků a dovedností v dané oblasti

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou: Administrátoři veřejné podpory (dotačních programů, ad hoc dotací) v oblasti VaV a příjemci těchto podpor, případně další zájemci o problematiku veřejné podpory v oblasti VaV

Obsah kurzu:

1. Základní orientace v problematice veřejné podpory:

 • Co je veřejná podpora (znaky veřejné podpory)
 • Problematika nepřímé veřejné podpory (přelévání veřejné podpory)
 • Problematika výjimek ze zákazu veřejné podpory
 • Problematika odděleného sledování hospodářských a nehospodářských činností

2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými v oblasti VaV, zejména:

 • podpora nehospodářských činností výzkumných organizací a infrastruktur, zejména dle tzv. Rámce
 • podpora de minimis
 • podpora dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

3. Diskuse nad konkrétními úkoly typických příjemců podpory VaV

 • Nastavení odděleného sledování hospodářských a nehospodářských činností
 • Smluvní výzkum a další služby
 • Účinná spolupráce
 • Licence a zakládání spin off společností a reinvestice zisku transferu znalostí
 • Kofinancování z neveřejných zdrojů (v programech GBER)
 • Praktické obtíže s aplikací režimů de minimis (tam kde je výzkumná organizace poskytovatelem podpory de minimis)
 • Prostor pro dotazy a sdílení zkušeností

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.07.2019
Praha

Začátek: 30.07.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200155

Uzávěrka: 23.07.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky