Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správě

Lektor:

MgA. Martin Ayrer

Pracoval v politickém marketingu na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího ministerstva a tiskového mluvčího vlády. Působil jako redaktor ČTK a TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v pozici mediálního plannera v mediální agentuře PHD. Nyní pracuje na Univerzitě Karlově v oblasti strategické komunikace.

Popis:

Co se dozvíte a k čemu to bude dobré?

 1. KOMUNIKAČNÍ CÍLE: Jaké jsou vaše cíle?
 • Definování základních komunikačních cílů společnosti/instituce je grunt 
 • Vím, co, proč, komu, kdy a jak chci komunikovat (znám svoje téma, svoji cílovou skupinu)
 • Jak si definovat komunikační cíle (marketingový a PR plán)
 • Harmonogram komunikace, denní, týdenní, měsíční, půlroční, roční, víceleté,  KDY JE REALIZOVAT
 1. SPRAVNÝ TÝM: Máte správný tým? Odpovídá jeho složení vaším cílům? 
 • Role a odpovědnost v tiskových a PR odděleních
 • Složení tymu: specialista na sociální sítě, monitoring, textař, PRista, event manažer, tiskový mluvci, mediální analytik, rešeršista, (uvést u nich krátce roli, kterou v tymu mají)
 • Základní nástroje, s kterými tým operuje: Základní analytické programy (Newton, Monitora, CTK, další)
 • Mediální analýzy – jaké se nabízí, jak je poskaládat, jak nastavit cíle-příklady, jak mohou fungovat, co nám mlhou říci, jak s nimi efektivně pracovat
 1. CÍLENÍ: Kdo je můj novinář aneb trefujte se do černého!
 • S kým komunikovat a s kým ne. Určit si šíři mediálního záběru - analýza médií (definovat si cílová média média + klíčové novináře + gatekeepery + opinion leadery)
 • Jak si vytvořit funkční databázi novinářů, jak ji utřídit, kontakty (Excel tabulka, doplňování, rozdělení, mailing listy, telefonní čísla, poznámky), jak ji spravovat
 • Větší detail - Mediální analýza jednotlivých novinářů (pozitivní, negativní, ambivalentní) - vím, kdo je můj novinář
 1. PŘEMÝŠLEJ JAKO NOVINÁŘ: Jak myslí novináři?
 • Základní pravidla, která rozhodují o tom, zda zpráva pronikne do médií (5 základních definic pro úspěšný zásah)
 1. JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT: Jak správně napsat – avízo, pozvánku, tiskovou zprávu, komentář + jak je dostat k novinářům
 • Příklad avíza
 • Příklad pozvánky
 • Příklad Tiskové zprávy
 • Jak pracovat se sociálními sítěmi – základní info
 1. PRACUJETE KOMPLEXNĚ A KONCEPČNĚ: Tvořte mediální projekty
 • Mediální projekt - jak jej připravit a jak funguje
 • Komplexní mediální, PR a veřejná komunikace (příklad mediálního projektu)
 1. JAK ZAJISTIT, ABY SI VAŠICH ZPRÁV NOVINÁŘ VŠIML
 • Jak dostat naše zprávy k novinářům (maily, telefon, sociální sítě, web, sms, mobilní aplikace atd.)
 1. ZPĚTNÁ VAZBA: Interakce + zpětná vazba/hodnotící zprava (zpětná vazba je snídaně králů) + jak se z ní poučit

 2. Case study - praktický příklad mediálního projektu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

19.07.2019
Praha

Začátek: 19.07.2019 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1930200050

Uzávěrka: 12.07.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky