Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019

Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004.

Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora

Zákon o finanční kontrole

  • vymezení pojmů
  • obecná formulace finanční kontroly
  • cíle finanční kontroly
  • organizační zajištění finanční kontroly

Veřejnosprávní kontrola

Zákon o kontrole

Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

VSK u zřízených p.o.

Vnitřní kontrolní systém

  • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
  • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
  • záznam o kontrole
  • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
  • příklad řídící kontroly u výdajů
  • příklad řídící kontroly u příjmů

Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic

Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost

Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

Shrnutí, workshop, závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.07.2019
Praha

Začátek: 19.07.2019 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200148

Uzávěrka: 12.07.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky